تبلیغات
گالرے عڪ๛،آهــنگ،ᓅـیلـᓄ،ـבاستاלּ،شــــعـر פּ پیامڪ

گالرے عڪ๛،آهــنگ،ᓅـیلـᓄ،ـבاستاלּ،شــــعـر פּ پیامڪ
بیایید کمتر خطوط قلبمان را اشغال کنیم....شاید خدا پشت خط باشد.... 
نویسنده گالری
دوستان گالری
ابر برچسب گالری


از مشهد اومدم دوستم میگه مشهد رفتی زیارت ؟میگم پـَـ نـَـ پـَـ رفتم شاندیز یه زیارتگاه بزرگی بود خیلی شلوغ بود ما نرفتیم

***************************

رفتیم خواستگاری،تا اومدیم مادر دختره گفتش:شمایین؟ گفتم: پـَـ نـَـ پـَـ شوما هستیم پودر لباسشویی. بیست دقیقه گذشته پذیرایی نکردن گفتم آب میارین؟ گفتش می خوایین بخورین؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ می خوام توش حل بشم قدرت شویندگیم بره بالا یه ساعت بعد پاشدیم که بیاییم دختره گفت: کلا میرید؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ میریم یه دور بزنیم برگردیم راستی تا ساعت چند بازین!؟

***************************

داریم میریم مشهد تو جاده بابام از دور چراغ های توراهی می بینه میگه اونا چراغای جادست میگم پـَـ نـَـ پـَـ كلی یخچالند درش بازه ماشینای تو جادم جایزه قرعه كشیش

***************************

هواپیمای جاسوسی آمریكا اومده تو حریم هوایی ایران دارن هكش میكنن كه بیارنش پایین كامپیوترش میگه یعنی فرود بیام؟ هكرها بهش گفتن پـَـ نـَـ پـَـ خواستیم یه استراحتی بكنی وسط مأموریت كه برای ادامه ی جاسوسی سر حال باشی

***************************

تو اتوبان داشتم با 160 تا سرعت میرفتم،کنترل نامحسوس ناغافل خفتم کرد، زدم کنار،طرف گفت : کارت ماشین گواهینامه،مدارک رو بش دادم گفت : این گواهینامته؟؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ این علامت مخصوص حاکم بزرگ می تی کمانه،احترام هم نمیخواد بذاری،فقط جانه هرکی دوست داری،مارو بیخیال شو. یه لبخنده ناجوری زد گفت : این که اعتبارش تموم شده،تمدیش نکردی،نه؟؟ گفتم چی؟؟گواهی نامه رو میگی؟؟ گفت پـَـ نـَـ پـَـ علامت مخصوص حاکم بزرگو میگم،حاکم بزرگ پاشو مهر نکرده،  جناب سروان بشینید کناره آقای می تی کمان، ماشین رو ببرید پارکینگ

***************************
سر کار بودم یه اعلامیه ترحیم رو میز بود همکارم میگه این مرده الان؟؟؟گفتم: پـَـ نـَـ پـَـ زندس هفته دیگه قراره بمیره اعلامیه داده گفته قبل از مرگم همرو دعوت کنم یادم نره

***************************
با خواهرم رفتیم مهد کودک برای ثبت نام خواهر زاده م. مدیر مهد میگه: پس آوا جان4 سالشه که میخواد بیاد مهد؟ گفتم: پـَـ نـَـ پـَـ 40 سالشه، آوردیم اینجا پایه ش قوی شه
***************************
رفتم خواستگاری پدر عروس میگه اومدین خواستگاری میگم پـَـ نـَـ پـَـ اومدیم ببینیم راست میگن شما دختر دارین.
***************************

شب عروسیم بچه خواهرمو بغل کردم زن عموشوهرم میگه بچه خواهرته میگم پـَـ نـَـ پـَـ خدا یکی واسه مون کنار گذاشته بود شب عروسی بهمون کادو داد. 

***************************

رفتم بالا پشت بام برف پارو کنم به دوستم که پایینه میگم پارو رو بده میگه پرتش کنم میگم پـَـ نـَـ پـَـ  enterبزن خودش میاد بالا. 

***************************

دارم با چاقو اشپزخونه سبزی خورد خورد میکنم مامانم میگه با چاقو داری خورد میکنی میگم پـَـ نـَـ پـَـ سبزی خورد کن دستیه. 

***************************

یارو دوتا باکس تخمرغ شانسی خریده بهش میگم توش جایزه داره؟ میگه پـَـ نـَـ پـَـ من اینارو فقط برای کیفیتش میخرم.

***************************

با دوستم رفتیم نمرات میانترم رو ببینیم. نمره هام بد شده. دوستم میگه: اگه خانواده ت بفهمن ناراحت میشن؟ میگم: پـَـ نـَـ پـَـ خوشحال میشن و واسم اسپند دود می کنند تا چشم نخورم

***************************

رفتم گـَز بخرم. طرف میگه واسه خوردن می خوای؟ می گم پـَـ نـَـ پـَـ می خوام با آردش حلوا بپزم!!

***************************

یارو دوستمو صدا زد گفت آقای باربد رمضانی...!!دوستم رفت گفت بله..؟با منید..؟ یارو گفت باربد شمایی..؟ دوستمم برگشت گفت پـَـ نـَـ پـَـ من بارکدم مامان اینا باربد صدام میکنن ریا نشه

***************************

یه استادی داریم هر جلسه از تخته عکس میگیره میذاره تو وبلاگش. یه دفعه کلاس که تموم شد گفت خوب عکسا هم که تو وبلاگ هست. یه پسره پرسید عکسای تخته؟! جواب داد : پـَـ نـَـ پـَـ عکسای سفر شمال!

***************************

یارو تست ادرار داده ظرف تو دستش. رسیده بهم میگه كجا باید ببرمش. میگم برو بالا میگه طبقه بالا یعنی؟ پـَـ نـَـ پـَـ نوش جانش كن

***************************
هفته پیش مریض شدم، رفتم آمپول بزنم آمپولارو دادم به پرستاره میگه آمپول بزنم؟ پـَـ نـَـ پـَـ توش آب پر کن تفنگ بازی کنیم

***************************

همخونه ایم هر شب ساعت 12 میره حموم آواز میخونه. دیروز صاحب خونه جلومو گرفته میگه اگه ادامه پیدا کنه یه کاری باهاتون میکنما. گفتم یعنی بیرونمون میکنی. گفت پـَـ نـَـ پـَـ میبرمتون لس آنجلس و براتون کنسرت میذارم.

***************************

بالا چارپایه دارم سیمای برق رو مرتب میکنم ، میگم اون لنت رو بده... میگه لنت برق..؟؟؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ لنت ترمزو بده.. سرعتگیر گذاشتم برقا میخوان ترمز کنن...!

***************************

مامور ِ بهمون گیر داده، یکی از رفیقام بد جوری شوته، بهش میگم تو اصن حرف نزن، تابلو میشیم، اصن میگیم تو لالی. خلاصه به ماموره گفتیم این بنده خدا کلاً لالِ. مامور برگشت به رفیقم گفت لالی؟؟ رفیقم هم نامردی نکرد گفت پـَـ نـَـ پـَـ کورم

***************************

رفتم تو رستوران زنگ میزو زدم که گارسون بیاد. یارو اومده میگه می خواین سفارش بدین، پـَـ نـَـ پـَـ زنگه تفریحه گفتم خسته شدی یه استراحتی کنی

***************************

ساعت 8 صبح پاشدم هلک هلک کوبیدم رفتم بانک نوبت گرفتم 2 دقیقه داشتم چرت میزدم نگهبان بانک از در اومده میگه کار بانکی داشتی؟ گفتم پـَـ نـَـ پـَـ ساعت کوک کردم کله سحر بیام ببینم تو سر پستت هستی یا نه

***************************
داریم اساس جا به جا میکنیم رو کارتون نوشتم شکستنی (چینی). کارگر اومده میگه اینا چینیه؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ اینا ژاپنین تغییر هویت دادن

***************************
هواپیما داشت سقوط میکرد، یارو میگه: داره سقوط میکنه؟ پـَـ نـَـ پـَـ داره واسه نماز نگه میداره، التماس دعا
***************************

داشتم با بابام پایه موبایل حرف میزدم بهش میگم بابا چرا پول نزاشتی؟ میگه واسه خودت میخواستی؟ پـَـ نـَـ پـَـ واسه بابام میخواستم

***************************

مامان بزرگمو بردم واسه نوار قلب ! یارو میگه نوار قلب میخواین؟ پـَـ نـَـ پـَـ سیدیشو میخوام. تو فلشم میریزین؟

***************************

یارو تو بانجی جامپینگ داشت بالا پایین میرفت. دوستم میگه : اگه این کش پاره بشه می خوره زمین داغون می شه؟ میگم : پـَـ نـَـ پـَـ می خوره زمین هوا میره نمی دونی تا کجا میره

***************************

بابا بزرگم فوت کرده بود رفتیم خاک سپاری، رفیقم اومده میگه دارید خاکش میکنید گفتم پـَـ نـَـ پـَـ داریم میکاریمش یه بابا بزرگ جدید در بیاد !!!!!

***************************
رفتم رستوران به پیشخدمت میگم این میز خیلی کثیفه. میگه بیام تمیز کنم؟! میگم پـَـ نـَـ پـَـ خواستم یادآور بشم " النظافه من الایمان "


***************************

مامانم رفته برای لباسشویی کاور گرفته اما یک سایز بزرگتر گرفته. بهش میگم حواست نبود که اینو گرفتی؟ میگه پـَـ نـَـ پـَـ اینو گرفتم که برای سال دیگه هم بتونه استفاده کنه

***************************

گدا جلومو گرفته 500 تومن بش دادم میگه : همین !!! میگم : پـَـ نـَـ پـَـ صبر کن چک سفید امضا بکشم ... میگه : خاک بر سر فیس بوک با این کاربرا خسیسش

***************************

امروز رفته بودم کوه. بالا که بودیم برف زیاد بود. دختره داشت میرفت یهو لیز خورد و کلی قل خورد و اومد پایین. طفلکی خیلی حالش بد بود.سریع بهش رسیدم گفتم:خانم حالتون خوبه؟ گفت:سرم گیج میره. گفتم:الان منو تار میبینی؟ گفت: پـَـ نـَـ پـَـ تورو سه تار میبینم بقیه رو گیتار!

***************************

زنگ زدم خونه به زنم میگم اون شماره کلینیک کاشت مو ،که اس ام اسش اومد واسط رو داری؟؟؟ میگه میخوای مو بکاری ؟؟؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ میخوام مو اهدا کنم...!!!

***************************

تو صف نذری واستادیم طرف اومده میگه اینجا نذری میدن گفتم پـَـ نـَـ پـَـ نمی خواستن نذری بدن واستادیم اینجا صاحب خونه تو رو در وایستی بمونه نذری بده. Top of FormBottom of Form

***************************

نشستیم داریم فیلم اکشن میبینیم من وسطاش خوابم برد , یه دفه بابام یه لگد محکم بهم زد. میگم چون خوابم برده بود زدی؟ میگه پـَـ نـَـ پـَـ خواستم حس LED 3D بهت بدم که جلو دوستات احساس حقارت نکنی!!!

***************************
از مسجد محل زنجیر گرفتم واسه 10 روز محرم امروز تحویلشون دادم اومدم خونه داداشم میگه زنجیرا رو دادی گفتم پـَـ نـَـ پـَـ نگه داشتم باهاشون عمو زنجیر باف بازی کنیم...

***************************
***************************
مأمور بنده خدا آمده دم در سوال‌هایی میکنه که نمونه ای از سوال‌هایی که ازم پرسید رو براتون می‌نویسم که ببینید حق با من بود یا نه.

تصور کنین. طبقه پنجم یک برج ۱۵ طبقه.

مامور سرشماری: منزل شما به آب لوله کشی مجهز هست؟

من: پـَـ نـَـ پـَـ چاه داریم توی زیرزمین با دلو آب میکشیم میاریم بالا.

مامور سرشماری: این که توی قسمت فرزند نوشتین دخترتونه؟

من: پـَـ نـَـ پـَـ دختر همسایمونه، من چون عقده بابا بودن دارم، روزا میاد اینجا من ادای باباشو در میارم.

مامور سرشماری: آیا شما شهرنشین هستین؟

من: پـَـ نـَـ پـَـ اینجا برره ست، ما تابلوش رو عوض کردیم گذاشتیم الهیه.

مامور سرشماری: سرویس بهداشتی داخل منزل هست؟

من: پـَـ نـَـ پـَـ هر کی هرجا دلش خواست خودش رو ول میکنه

مامور سرشماری: پنجره نورگیر داخل منزل هست؟

من: پـَـ نـَـ پـَـ تمامش رو گل گرفتیم که خودمون رو آماده کنیم واسه خواب زمستانی

مامور سرشماری: سند منزلتون مسکونیه؟

من: پـَـ نـَـ پـَـ تجاریه، منتها ما چون عقل نداریم، ازش مسکونی استفاده میکنیم.

مامور سرشماری: آیا منزل شما مجهز به سیستم سرمایشی، گرمایشی هست؟

من: پـَـ نـَـ پـَـ هم دیگر رو موقع گرما "فوت" میکنیم موقع سرما "ها" میکنیم

مامور سرشماری: منزل شما اتاق خواب دارد؟

من: پـَـ نـَـ پـَـ ما از اونجایی که مرتاضیم، شبا روی نرده تراس میخوابیم.

مامور سرشماری: برای روشنایی منزلتان از نیروی برق استفاده میکنید؟

من: پـَـ نـَـ پـَـ دوتا مشعلدار استخدام کردیم، شبا میان خونمون رو روشنایی میبخشن...
طبقه بندی: پیامک،
برچسب ها: پـَـ نـَـ پـَـ، پـه نـه پـه، پـَـ نـه پـَـ، پــَ نــَ پــَ، پَـ نَـ پَـ، پ ن پ،
[ سه شنبه 22 آذر 1390 ] [ 02:34 ب.ظ ] [ امید خدامی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

سخن عشق

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
عشق یک واژه زلال است،توباید باشی

قلب من زیر سوال است توباید باشی

فال حافظ زدم آن رندغزل خوان هم گفت

زندگی بی تو محال است توباید باشی...

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
آمار گالری
بازدیدهای امروزگالری : نفر
بازدیدهای دیروزگالری : نفر
كل بازدیدهای گالری : نفر
بازدید این ماه گالری : نفر
بازدید ماه قبل گالری : نفر
تعداد نویسندگان گالری : عدد
كل مطالب گالری : عدد
آخرین بروز رسانی گالری :

تعبیر خواب آنلاین